Burnout Instituut

Het Burnout Instituut acht het van groot belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van hem of haar en zijn of haar omgeving voorop. Tegelijkertijd is het wenselijk dat jongeren of volwassenen, daar waar dat noodzakelijk is, adequaat ondersteund worden om, als dat enigszins kan, zelfstandig te blijven participeren. De begeleiding vanuit het Burnout Instituut en de Burnout Kliniek is daarom dicht bij de cliënt en met vanuit maatwerk georganiseerd.

workshop
Uitleg arts

Burnout Kliniek

Het Burnout Kliniek biedt begeleiding aan mensen met stress- en burnout-problemen. Door laagdrempelige hulpverlening op maat te bieden en daarmee aan te sluiten bij de cliënt, blijven zij bij de Burnout Kliniek in beeld. Het gaat om mensen die weliswaar vastlopen, maar nog niet dusdanig ernstig dat intensief ingrijpen noodzakelijk is. Het Burnout Kliniek richt zich ook op de preventie hiervan: voorkomen dat een iemand richting ernstige burnout of depressie afglijdt, voorkomen dat hij of zij uiteindelijk langdurig behandeld moet worden, niet meer kan werken of sociaal geïsoleerd raakt.

Burnout Academie

De Burnout Academie heeft verschillende trainingen onder één dak: workshops voor werkgevers, werknemers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, casemanagers, enz.

Educatie