Welkome bij Burnout Instituut

Het Burnout Instituut acht het van groot belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht voorop. Tegelijkertijd is het wenselijk dat jongeren of volwassenen adequaat ondersteund worden om zelfstandig te blijven participeren. De begeleiding vanuit het Burnout Instituut is daarom dicht bij de cliënt en met maatwerk georganiseerd.

De Burnout Academie heeft verschillende trainingen onder één dak: workshops voor werkgevers, werknemers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, casemanagers, enz.

Het Burnout Kliniek biedt begeleiding aan mensen met stress- en burnout-problemen. Het gaat om mensen die weliswaar vastlopen, maar nog niet dusdanig ernstig dat intensief ingrijpen noodzakelijk is.

Het Burnout Instituut richt zich ook op de preventie hiervan: voorkomen dat een iemand richting ernstige burnout of depressie afglijdt, voorkomen dat hij of zij uiteindelijk langdurig behandeld moet worden, niet meer kan werken of sociaal geïsoleerd raakt.

Team

Waarom is het behandelprogramma van Burnout Instituut uniek in Nederland

  • De werknemer met een (dreigend) burn-out krijgt een op maat gemaakte behandelprogramma.
  • De werknemer krijgt wekelijks behandeling bij een ervaren arts.
  • De behandelende arts heeft, als coördinerend behandelaar, regelmatig contact met de andere behandelaars betrokken bij de behandeling van zieke werknemer.
  • Burn-out is een complex probleem en moet daarom ook complex behandeld worden.
  • Meeste behandelingen van burn-out zijn uitsluitend gericht op de ziekte werknemer. Het Burnout Instituut vindt dat een oplossing van de werk-gerelateerde en/of privé-gerelateerde problemen bij burn-out is essentieel om de zieke werknemer te genezen en om een tweede burn-out op korte of op lange termijn te voorkomen.
  • Het Burnout Instituut gebruikt het unieke Age-Related Health Management.
  • Alle patiënten krijgen tijdens intake een gerichte psychische en lichamelijke screening volgens de geldende richtlijnen.
  • Het Burnout Instituut gebruikt geen antidepressiva voor behandeling van burnout.
  • Het Burnout Instituut biedt individuele behandelingen, geen groepstherapie.
Work Life Balance

Neem contact op of stel uw vraag

We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!