Wie zijn we

Ons website-adres is: https://burnoutinstituut.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Burnout Instituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres. Burnout Instituut verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Contactformulieren

Burnout Instituut verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Cookies

Burnout Instituut gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Met wie we uw data delen

Burnout Instituut verstrekt geen informatie aan derden.

Hoe lang we uw data bewaren

Burnout Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke rechten u hebt over uw data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar medisch@burnoutinstituut.nl.

Waar we uw data naartoe sturen

Burnout Instituut verstrekt geen informatie aan derden.

Uw contactinformatie

Burnout Instituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Burnout Instituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Burnout Instituut ontvangt geen data van derde.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Burnout Instituut maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten.